07 november Symposium Tussen brein en onderbuik

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Hotel De Wageningse berg

Hotel-Restaurant 'De Wageningensche Berg'
Generaal Foulkesweg 96
6703 DS Wageningen

Dit jaar viert het Ctgb zijn 25-jarig jubileum als onafhankelijke beoordelingsautoriteit voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

De bestuurlijke en maatschappelijke vraag naar het reguleren van die middelen ontstond met de opkomend aandacht voor de mogelijke gezondheids- en milieurisico’s ervan eind jaren vijftig. Dit leidde in 1962 tot de Bestrijdingsmiddelenwet en de instelling van het Bureau Bestrijdingsmiddelen in Wageningen. In 1993 besloot de Rijksoverheid tot het instellen van een onafhankelijk College dat besluit over het toelaten van middelen op basis van criteria uit de Bestrijdingsmiddelenwet.

Inmiddels zijn de beoordelingscriteria internationale criteria geworden. Dat zijn criteria met als uitgangspunt dat theoretisch gevaar, ‘hazard’, door juist gebruik altijd kan en moet worden ingeperkt tot een aanvaardbaar risico, ‘risk’. De blootstelling wordt tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht. Voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden is steeds meer maatschappelijke belangstelling gegroeid en daarmee worden de objectieve beoordelingscriteria én de begrippen ‘gevaar’ en ‘risico’ steeds breder bediscussieerd.

Die maatschappelijke betrokkenheid is goed en onomkeerbaar. Maar hoe neem je de samenleving op de juiste wijze mee in dit begrippenkader en de afwegingen die daarbij spelen? Hoe onderscheiden we, of hoe communiceren we emotie en ratio in dat gesprek? Dat is het centrale thema voor dit jubileumsymposium.

Johan de Leeuw

Voorzitter Ctgb

U kunt zich niet meer aanmelden.