Bacterie toegelaten als biologische bestrijder van tijgermug

In de collegevergadering van 28 februari 2018 stemde het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in met de toelating van de bacterie Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis als middel ter bestrijding van uitheemse muggen.

Het middel op basis van deze bacterie maakt niet-chemische bestrijding van muggenlarven, waaronder die van de tijgermug, mogelijk. Daarvoor wordt de bacterie toegevoegd aan water waarin de muggenlarven zitten. Voor mensen is de bacterie niet schadelijk. De bacterie maakt een eiwit aan dat giftig is voor muggenlarven, maar niet voor mensen. Het middel mag alleen door professionele ongediertebestrijders worden gebruikt.

De Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis is eerder al beoordeeld en toegelaten in Frankrijk. Volgens de Europese toelatingsprocedure kiest de aanvrager één lidstaat als beoordelend lidstaat, in de overige landen wordt de toelating verleend op basis van wederzijdse erkenning. Zo wordt gewerkt aan een gelijk speelveld voor alle betrokkenen.