Certificering nul-lozing bij gebruik imidaclopridhoudende middelen

Voor imidaclopridhoudende gewasbeschermingsmiddelen gelden strenge eisen die verder gaan dan het Activiteitenbesluit milieubeheer. De middelen mogen uitsluitend in een kas gebruikt worden en dan zijn er twee opties:

  1. Gebruik in een kas zonder lozing, aan te tonen met een certificaat.
  2. Drainwater, drainagewater en/of filterspoelwater uit de kas voorafgaand aan lozing zuiveren met een zuiveringsrendement van tenminste 99,5%. De zuiveringsinstallatie moet daadwerkelijk in gebruik zijn en adequaat worden onderhouden, wat moet worden aangetoond met een certificaat.

Vanaf eind 2017 is het mogelijk om de aanwezigheid, het gebruik en het onderhoud van de installatie met een zuiveringsrendement van tenminste 99,5% voor imidacloprid te laten certificeren.

Vanaf 1 juli 2018 is het eveneens mogelijk om de nul-lozing te laten certificeren. Uitgangspunt bij deze certificering is het bezoekverslag van bevoegd gezag (het waterschap) waarin wordt aangegeven dat nul-lozing door de ondernemer aannemelijk is gemaakt. De bewijsvoering daarvoor kan een ondernemer zelf opstellen of uitbesteden aan een adviesbureau. Als leidraad voor de bewijsvoering kan de Aanpak aantonen nul-lozing worden gebruikt, die door het bestuurlijk overleg Hoofdlijnenakkoord is vastgesteld. De certificerende instantie is MPS-ECAS uit De Lier.