Luuk van Duijn treedt per 1 juli terug als secretaris/directeur van het Ctgb

De secretaris/directeur van het Ctgb, Luuk van Duijn, heeft besloten na zes en een half jaar de functie te hebben vervuld, per 1 juli terug te treden als secretaris/directeur. Hij blijft nog wel verbonden aan het Ctgb. In de tijd die daarna nog rest tot zijn pensioen zal Luuk voor het Ctgb beschikbaar zijn om een aantal werkzaamheden op internationaal vlak uit te voeren.

In de afgelopen jaren maakte het Ctgb een snelle ontwikkeling door om adequaat in te spelen op het veranderende speelveld als gevolg van de gewijzigde Europese regelgeving. Ook heeft het Ctgb de Europese harmonisatie bij zowel biociden als gewasbescherming, in samenspraak met de andere lidstaten, de Europese Commissie, EFSA en ECHA, vormgegeven. De vooraanstaande rol die het Ctgb op het terrein van gewasbescherming en biociden speelt vergt van de organisatie, de leiding, en dus ook van de secretaris/directeur, voortdurend een maximale inzet.

Johan de Leeuw, voorzitter van het Ctgb: “We zijn als college Luuk veel dank verschuldigd voor het werk dat hij voor het Ctgb heeft gedaan en voor de positieve ontwikkeling die de organisatie onder zijn leiding doormaakte. Wij respecteren de beslissing van Luuk om een stap terug te doen. Medio januari start een procedure om een nieuwe secretaris/directeur te werven, zodat de overgang soepel kan verlopen.”

Zie hier de vacature.