Tegengaan ontwikkeling en verspreiden resistente schimmels

Het RIVM-rapport ‘Nieuwe inzichten in ontwikkeling van resistentie bij Aspergillus fumigatus’ wijst plantenafval uit de bollenteelt aan als een bron van vermenigvuldiging en verspreiding van een schimmel (Aspergillus fumigatus) die resistent is tegen azolen (fungiciden). Deze schimmel kan ook patiënten met een verzwakt immuunsysteem treffen. De schimmel is dan door de resistentie moeilijk te bestrijden met medische azolen. Het rapport benoemt de ontwikkeling en verspreiding van de resistente schimmel als een belangrijk vraagstuk.

Het RIVM adviseert om langdurige en ongecontroleerde opslag van plantenafval in de bollenteelt te voorkomen. Het Ctgb kijkt hoe het hieraan kan bijdragen in overleg met betrokken partijen en binnen zijn verantwoordelijkheid voor het toelaten van gewasbeschermingsmiddelen. Zo nodig zal het aanvullende gebruiksvoorschriften opleggen.