Bekendmakingen collegebesluiten biociden d.d. 22 januari 2020

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

15969 N

KitchenPro AziDes

L-(+)-melkzuur en alkyl (C12-16) dimethylbenzyl-ammoniumchloride (ADBAC)

Ecolab B.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken in keukens.

15981 N

 desderman care

ethanol

Schülke & Mayr Benelux B.V.

Dit desinfectiemiddel voor professioneel en niet-professioneel gebruik wordt toegelaten als:

  • hygiënische handdesinfectie ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen), mycobacteriën, gisten en virussen (omkapselde en niet-omkapselde virussen)*;
  • chirurgische handdesinfectie ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen), mycobacteriën, gisten, schimmels en virussen (omkapselde en niet-omkapselde virussen)*.

*Een volledige virusclaim is gedefinieerd in EN14885 (2016). Tegen welke virussen dit middel werkzaam is, is te vinden op www.ctgb.nl onder ‘uitleg virusclaim’.

NL-0016232-0000

Biopren 4 GR Fly Larvicide granule

S-methopreen

Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik en niet-professioneel gebruik wordt toegelaten tegen vliegenlarven.

  • binnen: inmest in gesloten varkensstallen, koeien- en kippenhokken als wel in stallen en andere veehouderijgebouwen.
  • buiten: in lekvrije mestopslag, geïsoleerd.

Ingetrokken biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

NL-0011821-0000

Mugga Anti-Insect Spray

N,N-diethyl-m-toluamide

Insect-Repellents B.V.

17-01-2020

17-01-2020

17-01-2020

NL-0012011-0000

Mugga Anti-Insect Roller

N,N-diethyl-m-toluamide

Insect-Repellents B.V.

17-01-2020

17-01-2020

17-01-2020

NL-0013481-0000

Insect repellents spray 30% DEET

N,N-diethyl-m-toluamide

Insect-Repellents B.V.

17-01-2020

17-01-2020

17-01-2020