Aanvragers moeten hun renewal-dossier voortaan 3 maanden eerder indienen

De tijd voor aanvragers tussen het moment waarop ze een verlengingsaanvraag doen en het moment waarop ze de aanvullende dossiers daarvoor moeten indienen, wordt met drie maanden verkort. Hierdoor krijgen de rapporterend lidstaat, EFSA en ECHA meer tijd om te zorgen dat de officiële classificatie van de werkzame stof beschikbaar is op het moment dat EFSA de conclusie van de risicobeoordeling afrondt. Dit om de besluitvorming soepeler te laten verlopen.

Op 17 januari 2020 is Uitvoeringsverordening (EU) 2020/103 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 gepubliceerd voor de geharmoniseerde classificatie van werkzame stoffen. De aanpassing van deze uitvoeringsverordening brengt de tijdslijnen voor de classificatie van een werkzame stof door de European Chemical Agency (ECHA) en de peer review van de werkzame stof door de European Food Safety Authority (EFSA) beter met elkaar in lijn. De rapporterend lidstaat, EFSA en ECHA krijgen hiermee meer tijd om te waarborgen dat de officiële classificatie van een werkzame stof tijdig beschikbaar is, zodat EFSA deze mee kan nemen in haar conclusie van de risicobeoordeling van de werkzame stof. Dit voorkomt discussies over de stofclassificatie in de besluitvormingsfase van de herbeoordeling van een stof.

Dit betekent voor aanvragers dat ze hun renewal-dossier voortaan 3 maanden eerder moeten indienen. Met andere woorden: de periode tussen het moment waarop ze de verlengingsaanvraag indienen en het moment waarop ze de aanvullende dossiers daarvoor moeten indienen, wordt met drie maanden verkort. De aanvrager moet in het renewal-dossier ook het voorstel voor officiële classificatie van de werkzame stof opnemen.

De rapporterend lidstaat levert na de beoordeling tegelijkertijd het beoordelingsrapport op aan EFSA en het voorstel voor officiële classificatie aan ECHA. EFSA levert haar conclusie op, nadat ECHA de opinie over de classificatie van de werkzame stof heeft aangenomen.

Deze wijzigingen gaan gelden voor alle verlengingsprocedures voor werkzame stoffen waarvoor de goedkeuringsperiode op of na 13 mei 2023 verstrijkt.