Advies desinfectiemiddelen Afrikaanse varkenspest

Zoekt u naar desinfectiemiddelen voor vervoermiddelen en/of stallen vanwege de Afrikaanse varkenspest (AVP) melding in Duitsland? Op de site van de NVWA vind u een actuele lijst met toegelaten desinfectiemiddelen voor vervoermiddelen en/of stallen (d.d. 11-09-2020). Het actuele gebruiksvoorschrift van deze middel kunt u vinden in de Ctgb toelatingendatabank.

Desinfectiemiddelen voor vervoermiddelen/stallen zijn biociden met het producttype PT03. Deze zijn toegelaten voor gebruik in transportmiddelen voor dieren en/of dierverblijfplaatsen en hebben als doelorganismen een algemene claim ter bestrijding van virussen of een specifieke claim voor Afrikaanse varkenspest of klassieke varkenspest.
Op het actuele gebruiksvoorschrift in de Ctgb toelatingendatabank is vermeld hoe u het middel moet toepassen. Daarin staan de dosering, de inwerktijd en andere toepassingsomstandigheden die van belang zijn voor een veilig en werkzaam gebruik van het middel.