Besluiten biociden collegevergadering 23 september 2020

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelatingen biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

NL-0016836-0000

Korasit NG Biocidal Product Family

permethrin, propiconazole en tebuconazole

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

Dit middel voor professioneel gebruik, industrieel gebruik en niet-professioneel gebruik wordt toegelaten als houtconserveringsmiddel.

Ingetrokken biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op =
expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

5720 N

Desquat Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides Labaz Hygiëne Concepts 18-09-2020 31-12-2020 31-12-2020
15134 N Chlorfoam Extra Natriumhypochloriet Labaz Hygiëne Concepts 18-09-2020 31-12-2020 31-12-2020