Nationaal addendum fate and behaviour per 1 oktober gewijzigd

In de template voor het nationaal addendum voor het aspect fate and behaviour (B.8) zijn wijzigingen doorgevoerd in de paragraaf met betrekking tot monitoringsgegevens.

Eind september 2020 is een nieuwe versie van de bestrijdingsmiddelenatlas gelanceerd met een compleet vernieuwde lay-out en navigatie. Zie het persbericht van de Universiteit Leiden voor meer details. Als gevolg daarvan is de instructie om de voor de toelatingsbeoordeling relevante informatie te vinden gewijzigd in de sectie monitoring data met betrekking tot oppervlaktewater.

Daarnaast is de standaardtekst in de sectie monitoring data met betrekking op grondwater aangepast om de resultaten van de grondwateratlas uniform weer te geven. We verzoeken aanvragers uiterlijk vanaf 1 januari 2021 dit nieuwe template te hanteren.