Inventarisatie voor verlenging middelen met AIR 4 stoffen

Voor een evenwichtige werkverdeling tussen de lidstaten, vraagt de Central Zone Steering Committee (CZSC) toelatinghouders en aanvragers een overzicht te leveren van te verlengen middelen. Het gaat om de toekomstige verlenging of ‘renewal’ van middelen op basis van stoffen uit het AIR 4 programma, volgens artikel 43 van de gewasbeschermingsverordening. Deze inventarisatieronde omvat alleen middelen op basis van stoffen uit groep 4 van AIR 4. De inventarisatie van de groepen 1 tot 3 is afgerond in 2019.

Het secretariaat van de CZSC wordt verzorgd door Duitsland en Nederland, dat onder meer de werkverdeling binnen de centrale zone in Europa coördineert. De toelatinghouders en aanvragers van de betreffende middelen hebben in december 2020 een verzoek van de lidstaten ontvangen om hun middelen op basis van stoffen uit groep 4 van het AIR 4 programma via een ingevulde Excel-tabel aan het secretariaat door te geven. De firma’s dienen de middelen in alle lidstaten gegroepeerd in één tabel per firma aan te leveren.

De tabel is ook op CIRCABC te vinden: AIR-4 group 4 article 43 template* voor het geval firma’s geen bericht hebben ontvangen.

Deadline 15 februari

A.u.b. de tabel per mail sturen aan het centrale secretariaat. De deadline is 15 februari 2021. Het secretariaat maakt de verdeling van middelen over de lidstaten halverwege 2021 aan de firma’s bekend. De eerste aanvragen voor verlenging van de betreffende middelen worden in oktober 2021 verwacht.