Toewijzen van een ZRMS binnen de Centrale Zone voor de verlenging van nieuw toegelaten gewasbeschermingsmiddelen

Voor de meeste gewasbeschermingsmiddelen gebaseerd op werkzame stoffen uit het AIR 3 en AIR 4 (t/m groep 3) programma heeft de Central Zone Steering Committee (CZSC) al een ZRMS voor de verlenging/renewal aangewezen.

Echter, nadat de werkverdeling over de lidstaten was afgerond, zijn er nog meerdere nieuwe middelen op basis van deze stoffen toegelaten. Voor deze middelen is nog geen ZRMS toegewezen.

Verzoek aan toelatinghouders van de betreffende middelen:

U wordt vriendelijk verzocht om de voor de CZSC benodigde informatie voor de verdeling van het werk over de lidstaten aan te leveren. Hiertoe kan het spreadsheet worden ingevuld [link]. Let op: alleen informatie over nieuwe middelen mag worden ingevuld.

De spreadsheet is ook op CIRCABC te vinden: ZRMS request for new PPP based on AIR 3-AIR 4 (up to group 3) - article 43_template (CIRCABC > SANTE > PPP Zonal>Library>Zonal steering Committee Center>Public information).

Ingevulde spreadsheets kunt u uiterlijk op 15 maart 2021 mailen naar het secretariaat van de Centrale Zone.