Besluiten biociden collegevergadering 26 mei 2021

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

NL-0018671-0000

Biopren 50 LFL Fly larvicide concentrate

s-methopreen

Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.

Deze insecticide voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor gebruik tegen larven van huisvliegen, stalvliegen en blinde bijen in mest in gesloten stallen (varkens, schaap en koeienstallen).

Wijziging biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

NL-0005457-0000

SumiOne Liquid Vaporiser / VAPONA - Anti-mug Stekker

metofluthrin

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Deze insecticide voor niet-professioneel gebruik is toegelaten voor bestrijding van muggen binnenshuis.

De wijziging betreft:

  • Verhoging van de gebruiksduur van de verdamper naar maximaal 24 uur (in plaats van 12 uur)
  • Bijwerken identiteit van de actieve stof
  • Classificatie update in overeenstemming met CLP regelement

04-12-2021

04-06-2022