Reactie op e-mailactie Foodwatch

Momenteel ontvangen wij weer reacties op de e-mailcampagne van Foodwatch. Daarin worden wij aangesproken op de Europese beoordeling en toelating van glyfosaat. Wij weten dat er vanuit de samenleving kritisch wordt gekeken naar (middelen op basis van) deze stof.

Op initiatief van de Europese Commissie hebben vier beoordelingsautoriteiten waaronder het Ctgb, samenwerkend in de Assessment Group on Glyphosate (AGG), de wetenschappelijke beoordeling uitgevoerd van het omvangrijke aanvraagdossier. Dat dossier moet voldoen aan in Europa geldende eisen en regelgeving. Uitgangspunt is dat een stof veilig moet zijn voor mens, dier en milieu. Een samenvatting van deze beoordeling is gepubliceerd op de AGG-website.

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA en het Europees agentschap voor chemische stoffen ECHA verzorgen nu de publieke consultatie van het rapport. EU-burgers, wetenschappers en organisaties kunnen zo zelf nagaan of alle relevante (openbare) studies voldoende zijn meegenomen en meegewogen. Informatie over het beoordelingsproces is voor iedereen beschikbaar op de AGG-website. Uiteindelijk stemmen alle 27 Europese lidstaten najaar 2022 over de hernieuwde goedkeuring van glyfosaat.

Op het resultaat van die stemming kunnen wij natuurlijk niet vooruitlopen. Wel kunnen wij alle partijen een transparant, zorgvuldig en integer beoordelingsproces garanderen.