Ctgb beoordeelt grote groep desinfectiemiddelen in clusters

In de vergadering van januari stemde het college van het Ctgb in met de toelating van 25 desinfectiemiddelen voor handdesinfectie (PT01) of desinfectie van oppervlakken (PT02). Daarmee komt een einde aan het gebruik van desinfectiemiddelen op basis van een vrijstelling door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met de toelating door het Ctgb krijgt het gebruik van deze middelen een wettelijke basis voor 10 jaar. Voor middelen die met een vrijstelling op de markt zijn en waarvoor geen toelating is aangevraagd vervalt de laatste vrijstelling per 28 februari 2022. Dat geldt ook voor middelen die na een aanvraag geen toelating hebben gekregen. Met een speciale, geclusterde aanpak heeft het Ctgb de uitzonderlijk grote groep aanvragen binnen een jaar kunnen beoordelen.

17 nieuwe middelen en 20 uitbreidingen

Voor 53 middelen waarvoor vrijstellingen waren afgegeven moest het dossier uiterlijk 1 februari 2021 bij het Ctgb worden ingediend. Bij twaalf aanvragen ging het om een zogenaamde ‘kleine wijziging’, bijvoorbeeld uitbreiding met een virusclaim of een toelating voor niet-professioneel gebruik. Die aanvragen zijn buiten het clusterproject afgehandeld en hebben inmiddels een toelating. Vijftien aanvragen zijn niet in behandeling genomen omdat essentiële informatie ontbrak en één aanvraag is ingetrokken door de aanvrager. De overige 25 aanvragen zijn geclusterd op basis van samenstelling, gebruiksconcentratie of toepassing en vervolgens in groepen (clusters) beoordeeld. Per cluster is steeds gekeken naar de meest kritische toepassing, voor de werkzaamheid is dat bijvoorbeeld het middel met de laagste dosering en de kortste contacttijd.

Ministeriële vrijstelling eindigt

Volgens de Nederlandse biocideregelgeving mogen alleen desinfectiemiddelen met een toelating van het Ctgb op de markt komen. Met de opkomst van het coronavirus ontstond een grote vraag naar desinfectiemiddelen. Er waren niet voldoende toegelaten middelen beschikbaar om te kunnen voldoen aan de enorm gestegen vraag. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verleende daarom enkele keren een tijdelijke vrijstelling van de toelatingsplicht. De reeds verlengde vrijstellingen lopen af per 28 februari 2022. Middelen zonder toelating mogen dan niet meer verkocht of gebruikt worden.

Handen wassen

Met de extra toegelaten middelen wordt voorzien in een grote vraag naar desinfectiemiddelen. Belangrijk is wel dat de aanbeveling van het RIVM nog steeds geldt: handen wassen met water en zeep heeft voor niet-professioneel gebruik sterk de voorkeur boven het gebruik van desinfectiemiddelen.