Beperkingen voor bescherming grondwater makkelijk vindbaar in toelatingendatabank

Bij de risicobeoordeling die voor de toelating wordt uitgevoerd, wordt het risico op uitspoeling naar het grondwater bepaald. Afhankelijk van deze beoordeling kan een restrictie op het gebruik nodig zijn om het middel toe te kunnen laten. Om het grondwater te beschermen, kan een dergelijke restrictie gelden voor het gebruik in het hele land voor een bepaalde periode, of een restrictie op het gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden. Deze restricties worden aangegeven op het Wettelijke Gebruiksvoorschrift van de middelen waarvoor dit geldt. Daardoor zijn de restricties altijd vindbaar op het label van het middel en ook door het downloaden van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van het middel via de Ctgb toelatingendatabank.

Van verschillende belanghebbenden heeft het Ctgb het verzoek gekregen om de informatie over de restricties voor het beschermen van het grondwaterwater makkelijker beschikbaar te maken. Het Ctgb heeft daarom zowel de informatie die beschikbaar is voor gebruikers van de toelatingendatabank als voor partijen die gebruikmaken van de API's van het Ctgb uitgebreid met deze informatie. Omdat sommige restrictiezinnen echt maatwerk zijn, is het altijd belangrijk om de zin te raadplegen zoals die op het Wettelijk Gebruiksvoorschrift is opgenomen. Om deze maatwerk restrictiezinnen makkelijker vindbaar te maken, zijn deze letterlijke restrictiezinnen ook opgenomen  in de toelatingendatabank en de API's.

Toelatingendatabank

Vanaf nu is bij elk middel voor de gebruiken waarvoor een restrictie voor het beschermen van grondwater geldt, de restrictie zichtbaar bij het ‘uitklappen’ van de toepassingen op de website. Hierbij wordt aangegeven voor welk gebied (heel Nederland, of alleen voor grondwaterbeschermingsgebieden) en voor welke periode de restrictie geldt. Ook is zoals aangegeven de letterlijke tekst van de restrictiezin zoals deze op het Wettelijk Gebruiksvoorschrift staat, direct zichtbaar.

Webservices / API's

Vanaf nu is ook in de API's per gebruik de data opgenomen over het gebied (‘in grondwaterbeschermingsgebieden’ of ‘in heel Nederland’) en de periode (start- en einddatum) waarin de restrictie om het grondwater te beschermen geldt en is de letterlijke tekst van de restrictiezin opgenomen. Hiermee kan de informatie over de restrictiezinnen voor de bescherming van grondwater opgenomen worden in apps die gebruik maken van de data van de Ctgb API's.