Valse facturen

Een buitenlandse toelatingsautoriteit (BVL)  heeft ons geïnformeerd dat er nep-facturen / maningen worden gemaild naar hun relaties. Wanneer het Ctgb een factuur of herinnering stuurt, vermelden wij altijd het bij u bekende aanvraagnummer. De facturen komen ook altijd van het mailadres finance. Controleer dit alstublieft goed en neem bij twijfel contact op met team Financiën van het Ctgb.