Ctgb krijgt veel ‘groene’ stoffen te beoordelen

In de april-vergadering van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) stemde het college in met de beoordeling van twee nieuwe stoffen op basis van micro-organismen. Hiermee heeft het Ctgb dit jaar al voor vijf nieuwe stoffen die als laag-risicostof kunnen worden goedgekeurd de beoordeling afgerond. In een briefing aan journalisten liet het Ctgb onlangs weten dat van de 29 nieuwe stoffen die momenteel worden beoordeeld 20 ‘groen’ zijn. Het gaat daarbij om micro-organismen zoals bacteriën (17) en om plantenextracten (3).

Goedkeuringsproces

De positieve concept-beoordeling (Draft Assessment Report) van het Ctgb gaat nu voor commentaar naar de andere beoordelingsautoriteiten in Europa. Als dat nodig is worden eventuele discussiepunten besproken met experts van alle lidstaten. Uiteindelijk schrijft de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA de conclusie over de stof en besluit de Europese Commissie over definitieve goedkeuring. Onder dit besluit valt ook de erkenning als ‘laag-risicostof’.

Meer ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen

De stoffen vormen de basis voor het ontwikkelen van ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen. Zowel het Nederlandse, als het Europese beleid is gericht op verduurzaming. Het doel daarvan is minder chemische stoffen in het milieu te brengen. Zo kent Nederland de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en Europa de Farm-to-Fork strategie. In de Europese gewasbeschermingsverordening is vastgelegd dat per stof één land de beoordeling doet, de andere Europese landen krijgen dan de gelegenheid op de resultaten te reageren. Met een speciaal Green Team heeft het Ctgb zich in ‘groene’ stoffen gespecialiseerd en krijgt het relatief veel dossiers voor zulke stoffen.

Andere beoordelingseisen

‘Groene’ stoffen en middelen zijn niet per definitie zonder risico voor mens, dier of milieu. Daarom moeten ze op hun veiligheid worden beoordeeld. Dat vraagt wel een andere aanpak dan bij de gangbare, chemische middelen. Veel van de gebruikelijke risico’s, studieprotocollen en beoordelingsmethodes zijn hier niet van toepassing. Om ‘groene’ stoffen efficiënt te kunnen beoordelen heeft het Ctgb in de EU onder andere voorgesteld om micro-organismen niet individueel maar geclusterd naar soort te beoordelen.