Drs. Rob van Lint nieuwe collegevoorzitter Ctgb

Drs. Rob van Lint is door de minister van LNV met ingang van 1 juli 2022 benoemd tot voorzitter van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Rob van Lint vervulde diverse functies bij onder andere het ministerie van LNV en daaraan verbonden diensten en was onder andere Inspecteur-generaal van de NVWA en hoofddirecteur bij de IND. Rob van Lint studeerde biologie in Leiden en bedrijfskunde in Rotterdam. Met Van Lint krijgt het Ctgb weer een ervaren bestuurder als voorzitter met zowel brede politiek-bestuurlijke ervaring, als ervaring op het beleidsterrein.

Het Ctgb is een zelfstandig bestuursorgaan dat oordeelt en besluit over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Rob van Lint: “Ik heb er veel zin in om - naast mijn werk bij ABDTOPConsult - als collegevoorzitter van het Ctgb aan de slag te gaan. Het Ctgb is een mooie organisatie met een belangrijke maatschappelijke opdracht: bij de toelatingsbesluiten van middelen moeten we oog hebben voor het belang van gebruikers en tegelijkertijd de veiligheid borgen voor milieu, volksgezondheid en arbeidsomstandigheden. Daar wil ik me graag met de medewerkers van het Ctgb en de collegeleden voor inzetten.”

Plaatsvervangend collegevoorzitter Herman Eijsackers en secretaris/directeur Ingrid Becks: “Wij zijn heel blij dat Rob de voorzittershamer ter hand wil nemen. Hij brengt waardevolle kennis en ervaring mee op het terrein van zowel het maken van beleid als de uitvoering ervan, van inspectie, handhaving en politiek-bestuurlijke zaken en de maatschappelijke context hiervan. In combinatie met zijn enthousiasme om deze taak op zich te nemen en zijn open en toegankelijke houding zien wij vol vertrouwen de samenwerking tegemoet”.

Rob van Lint volgt Johan de Leeuw op die de functie van voorzitter na 10 jaar met ingang van 30 juni 2022 beëindigt. Hij zal naast zijn positie als collegevoorzitter zijn aanstelling bij ABDTOPConsult parttime voortzetten.

De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt. De werving en selectie voor deze benoeming is ondersteund door Bureau ABD.