Besluiten biociden collegevergadering 25 mei 2022

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

De besluiten genomen tijdens de collegevergadering van mei staan in dit PDF-bestand.