Timeslots voor MRL-aanvragen beschikbaar

Het aantal aanvragen voor vaststelling van een maximale residulimiet (MRL) blijft achter bij wat was voorzien. Daarom zijn er op korte termijn nog timeslots voor het indienen van een MRL-aanvraag beschikbaar.

Het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel in eetbare gewassen (voedsel en diervoeder) kan alleen worden toegelaten als voor deze gewassen maximale residulimieten (MRL’s) zijn vastgesteld. Ook kan gebruik van een gewasbeschermingsmiddel bijvoorbeeld leiden tot residuen in honing waardoor een verhoging van de MRL nodig kan zijn. Een traject voor het vaststellen of verhogen van een MRL duurt doorgaans zo’n twee jaar. Bovendien is het aanvraagproces complexer geworden door de vereisten van de Transparency Regulation. Aanvragers kunnen daar dus beter tijdig mee beginnen.

De eerste stappen in een MRL-aanvraagproces (het uitvoeren van de admissibility toets en het opstellen van een Evaluation Report) worden verzorgd door nationale autoriteiten zoals het Ctgb. Wij hebben de capaciteit en de kennis om deze eerste twee stappen uit te voeren.

Wilt u een timeslot voor een MRL-aanvraag reserveren bij het Ctgb, neem dan contact op met accountmanager gewasbescherming dr. ir. Geert-Jan Molema per e-mail .