Workshop samenstellen microbiële werkzame stof- en productdossier met nieuwe wetgeving

Het Ctgb organiseert 29 november en 1 december een eendaagse workshops over het nieuwe toetsingskader voor aanvragen van een werkzame stof (of product) gebaseerd op een micro-organisme.

De impact van de 4 nieuwe uitvoeringsverordeningen in dit kader zal worden besproken. In de workshop staan we stil bij de verschillende aspecten van het aanvraagdossier.

De workshop vindt plaats in ons kantoor; de voertaal is Engels en per workshop zijn 25 plaatsen beschikbaar. Bekijk het programma; daar kunt u zich ook aanmelden.