Besluiten gewasbeschermingsmiddelen collegevergadering 26 oktober 2022

In het PDF-bestand staat het overzicht met de besluiten genomen tijdens de collegevergadering van oktober 2022.

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.