Veel belangstelling voor nieuw beoordelingskader duurzame gewasbeschermingsmiddelen

Afgelopen week was er veel belangstelling voor de Ctgb-workshop over aanvraagdossiers voor microbiële stoffen. Zo’n 50 producenten van gewasbeschermingsmiddelen en consultants uit binnen- en buitenland kwamen er voor naar het Ctgb-kantoor in Ede. Ze kregen er informatie over de eisen die in de EU gelden voor het aanvragen van werkzame stoffen op basis van bacteriën, virussen of schimmels. Deze stoffen vormen een belangrijke basis voor duurzamer gewasbeschermingsmiddelen. De EU-regelgeving voor de beoordeling van deze stoffen is onlangs aangepast. Het aangepaste toetsingskader mag sinds eind november worden gebruikt en Nederland gaf als eerste een toelichting op de nieuwe dossiervereisten.

Aangepast toetsingskader voor microbiële stoffen

Microbiële stoffen komen vaak in beeld voor duurzame gewasbescherming. Deze stoffen hebben heel andere kenmerken dan chemische stoffen. Om de beoordeling van microbiële stoffen beter te laten aansluiten op deze specifieke kenmerken en gebruik te kunnen maken van de huidige stand van techniek, paste de EU het toetsingskader aan.

Anders dan chemische stoffen, komen micro-organismen van nature voor. Daardoor is er over micro-organismen al veel wetenschappelijke kennis beschikbaar. Deze kennis kan als basis dienen voor een aanvraagdossier. Daarnaast is het zo dat er grote verschillen zijn tussen verschillende microbiële soorten. Dit maakt het moeilijker voor het dossier vaste eisen te formuleren. De centrale boodschap was daarom dat het voor een goed en samenhangend dossier belangrijk is om met de al beschikbare kennis over het specifieke micro-organisme goed na te denken over de opzet van de aanvraag. Centraal staat daarbij: welke gegevensvereisten zijn relevant en hoe kunnen ze het beste worden ingevuld?

Ctgb verrast door belangstelling

Workshopleider Jacobijn van Etten over het initiatief: “Vanuit het Ctgb ondersteunen we graag de ontwikkeling naar duurzame gewasbescherming. Daarvoor hebben we een speciaal Green Team. We vinden het belangrijk om de aanvragers vroegtijdig en goed te informeren. Van hen kwam ook de vraag naar deze informatie. We zijn blij verrast door de enorme belangstelling vanuit het bedrijfsleven. We zien het als een positief signaal uit de sector. De twee dagen waren zelfs overtekend, daarom herhalen we de workshop waarschijnlijk begin volgend jaar”.

Wilt u worden geïnformeerd als deze workshop wordt herhaald, mail dan uw gegevens naar team communicatie.