Mode of action codes in resistentiezinnen gaan veranderen

Vanaf 2023 worden wijzigingen in het HRAC-classificatiesysteem voor het werkingsmechanisme (mode of action) van herbiciden doorgevoerd. De codes zijn onderdeel van resistentiezinnen en opgenomen in wettelijke gebruiksvoorschriften. Er is afgesproken dat de codes via ‘natuurlijk verloop’ zullen worden aangepast en hiervoor geen wijzigingsaanvraag hoeft te worden ingediend.

Op 1 maart 2020 heeft het Global Herbicide Resistance Action Committee (HRAC) zijn mode of action (MoA) classificatiesysteem herzien. Bij deze update worden onder andere de MoA-codes gewijzigd van letters naar cijfers (bijvoorbeeld HRAC B naar HRAC 2). De oude lettercodes zullen voortaan legacy code worden genoemd en worden nog tot eind 2023 ondersteund. Via de classification look-up tool van HRAC kan ook na de omzetting met beide codes meer informatie worden opgezocht, en achterhaald welke codes met elkaar corresponderen. Zie voor meer informatie over alle aspecten van de update de HRAC-website.

De herziening van de codes heeft ook consequenties voor het Ctgb, omdat de HRAC-codes onderdeel zijn van resistentiezinnen en daarom zijn opgenomen in wettelijke gebruiksvoorschriften (WG’s). Na overleg met Croplife NL is besloten dat de codes via ‘natuurlijk verloop’ zullen worden aangepast en hiervoor geen wijzigingsaanvragen hoeven te worden ingediend. Het Ctgb zal dus voortaan enkel nog de nieuwe numerieke code opnemen in het WG.