Combinatie professioneel en niet-professioneel op voorschrift verduidelijken

Het is mogelijk om in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing (WG/GA) van een middel te specificeren naar gebruikerscategorie: professioneel en niet-professioneel. Dit staat vermeld in deel A van het (WG/GA). De gebruikerscategorieën “professioneel”, “niet-professioneel” en “professioneel en niet-professioneel” zijn mogelijk.

Hierbij wordt met woord “uitsluitend” de toegelaten gebruikerscategorie aangeduid. Dit kan problemen veroorzaken als een product gescheiden WG/GA’s voor professioneel gebruik en niet-professioneel gebruik heeft. Om te voorkomen dat producten op de markt komen met tegenstrijdige instructies is het nu mogelijk om het woord “uitsluitend” te verwijderen uit deel A van het WG/GA. Hierbij bestaan de volgende mogelijkheden:

 1. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel OF professioneel gebruik.
  Deze optie dient gebruikt te worden indien het product alleen voor of niet-professioneel of professioneel gebruik is. De gebruikscategorie uit de zin die niet relevant is voor de aanvraag dient verwijderd te worden.
   
 2. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel EN professioneel gebruik.
  Deze optie dient gebuikt te worden indien het product voor zowel niet-professioneel als professioneel gebruik is en het WG/GA deel A en deel B identiek zijn voor beide gebruikscategorieën.
   
 3. Het middel is bestemd voor niet-professioneel gebruik. 
  Het middel is bestemd voor professioneel gebruik.
  Deze optie 3 dient gebruikt te worden indien het product voor zowel niet-professioneel als professioneel gebruik is en het WG/GA deel A en deel B van elkaar verschillen in instructie of gebruik voor de gebruikscategorieën. 

Kleine wijzigingsprocedure

Verwijderen van het woord “uitsluitend” kan echter alleen voor een product waarbij de WG/GA’s tegenstrijdig zijn door het uitsluiten van een bepaalde gebruikerscategorie. Indien de toelating van een product al is afgegeven en de WG/GA’s op één etiket spreken elkaar tegen dan kan de toelatingshouder via een kleine wijzigingsprocedure een verzoek indienen om het woord “uitsluitend” van de WG/GA’s te laten verwijderen.