Vacature Plaatsvervangend collegelid (1 dag/week)

Het College voor de toelating van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Ctgb) zoekt een ervaren deskundige op het gebied van moderne landbouwtechnieken, data science en innovatie die als plaatsvervangend collegelid plaats wil nemen in het college. De ontwikkelingen op dat gebied gaan snel en gaan in de richting van ‘personalized diagnostics/medicins’ zoals op het terrein van medicijnen. Dergelijke ontwikkelingen doen zich ook voor op het terrein van de biociden.

De volledige profielschets voor een plaatsvervangend lid leest u hier