Voor het eerst balsemingsvloeistof toegelaten in Nederland

In de collegevergadering van februari heeft het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) voor het eerst drie vloeistoffen voor balseming toegelaten. Het zijn alle drie middelen op basis van de stof formaldehyde.

De vloeistoffen zijn biociden, gericht op het bestrijden van bacteriegroei in aderen, borst- en buikholte voor de periode tussen overlijden en lijkbezorging. Over de toelating van deze stof is op Europees niveau nog geen besluit genomen, de toelating van de drie middelen is daarom gebaseerd op nationale biocidewetgeving. Voor balsemingsvloeistoffen was tot nu toe geen toelating, terwijl dergelijke vloeistoffen inmiddels bij ca. 10% van de overlijdens worden toegepast.

Werken met formaldehyde kent risico’s. Bij het afgegeven gebruiksvoorschrift voor toepassing met een acceptabel risico is rekening gehouden met zowel toepassers van de middelen, werknemers van uitvaartcentra en bezoekers van een afscheid van een gebalsemde persoon, omdat zij aan het gasvormige formaldehyde kunnen worden blootgesteld. De voorgeschreven maatregelen richten zich op het voorkomen van contact met ogen of huid bij toepassers en in alle gevallen op voldoende ventilatie. Met het oog op de noodzakelijke professionele ventilatie is gebruik van de middelen bij opbaren thuis niet toegestaan.