Biociden in de land- en tuinbouw

Beleidsnotitie Grensvlak biociden en gewasbeschermingsmiddelen (23 november 2022)

In de land- en tuinbouw  worden naast gewasbeschermingsmiddelen ook biociden gebruikt. Bijvoorbeeld voor desinfectie van tafels, bakken, potten of messen. Niet altijd is duidelijk of toepassingen op dit grensvlak onder de regelgeving voor biociden of onder die voor gewasbeschermingsmiddelen vallen. Veruit de meeste van deze desinfectiemiddelen zijn nu nog toegelaten als biocide onder Nederlands overgangsrecht. De stoffen in deze middelen zijn onder de gewasbeschermingsverordening niet goedgekeurd, waardoor die middelen niet als gewasbeschermingsmiddel kunnen worden toegelaten.

Een nieuwe, Europees vastgestelde beschrijving van het grensvlak van biociden en gewasbeschermingsmiddelen geeft ruimte om deze biociden te blijven gebruiken in de land- en tuinbouw, ook als ze in de toekomst onder de biocideverordening worden toegelaten. De nu op boerenbedrijven en in de glastuinbouw beschikbare desinfectiemiddelen kunnen daarmee voor een belangrijk deel beschikbaar blijven.

De omschrijving is opgenomen in versie 71 van het Working document Scope and borderline issues van Verordening 1107/2009, dat op 7 oktober 2022 is gepubliceerd. Onder de nieuwe afspraken is het dossier bij de aanvraag bepalend voor de toepasselijke wetgeving. Bevat het werkzaamheidsdossier studies met plantpathogenen, dan gaat het om een aanvraag onder de gewasbeschermingsverordening, bevat het uitsluitend studies voor biocidetoepassingen, dan valt die onder de biocideverordening. Ook de claim is hierbij belangrijk. Maar in geval van twijfel is de intentie waarmee een middel op markt wordt gebracht leidend en niet de claim. Als bijvoorbeeld voor een biocideaanvraag de intentie is dit op een gewas te gebruiken, met een claim om de tuinder of teler te beschermen tegen infectie met een virus of bacterie, dan wordt de aanvraag niet geaccepteerd als biocideaanvraag, omdat de intentie van de toepassing ontsmetting is van een gewas en daardoor een gewasbeschermingsmiddel.

Het Ctgb volgt vanaf eind november 2022 de nieuwe Europese afspraak om het grensvlak tussen gewasbeschermingsmiddelen en biociden te bepalen, waarmee per direct het oude Nederlandse beleid voor biociden met gewasbeschermingstoepassingen vervalt.

Zie voor meer informatie de beleidsnotitie Grensvlak biociden en gewasbeschermingsmiddelen van 23 november 2022.