Desinfectie-bijproducten

De toepassing van halogeen bevattende biociden leidt tot de vorming van desinfectie bijproducten (DBP's). DBP's kunnen gevaar opleveren voor de volksgezondheid en het milieu.

De toepassing van halogeenbevattende biociden leidt tot de vorming van desinfectie bijproducten (DBP's). van deze DBP's is aangetoond dat deze gevaarlijke stoffen bevatten die risico's voor de menselijke gezondheid of het milieu kunnen vormen. Tijdens de vergadering van BPC Juni 2014 is besloten dat in de CAR de relevante en potentiƫle risico's van de DBP voor de geƫvalueerde toepassingen kwalitatief moet worden behandeld. De CAR moet tenminste informatie bevatten over welke bijproducten onder normale gebruiksomstandigheden zijn of kunnen worden gevormd. Het probleem van DBP moet bij de aanvraag worden gemeld, in afwachting van de ontwikkeling van technische richtlijnen. Er wordt voorgesteld om dit te beperken tot gehalogeneerde desinfectiemiddelen:

  • ter beoordeling van de menselijke gezondheidsrisico bij PT2 voor gebruik in zwembaden, PT3 en 4 en andere PTs waar relevant, en
  • ter beroordeling van de milieurisico's bij PT2 voor gebruik in afvalwaterbehandeling, PT11 en 12 en andere PT's waar diffuse emissie (normaal via de RWZI naar het oppervlaktewater of soms via directe emissie naar oppervlaktewater) plaatsvindt.

Er is een richtlijn Disinfection By-Products.