Vergunning voor parallel handel

Een vergunning voor parallel handel is een vergunning van een middel wat geïmporteerd wordt uit een andere lidstaat van de EU en dat identiek (d.w.z. conform SANCO Guideline 10524/2012 (July 2015, Version 5.2, chapter 4)) is aan een in Nederland toegelaten middel. Door parallel handel wordt het vrije verkeer en de beschikbaarheid van middelen in de lidstaten van de EU bevorderd, waarbij de veiligheid voor mens, dier en milieu gewaarborgd blijft. Middelen die toegelaten zijn op basis van parallel handel mogen alleen worden verkocht en gebruikt in Nederland.

Aanvragen voor een parallelle vergunning dienen te worden ingediend bij ECHA. Meer informatie staat in de registration manual. Hierin zijn ook de vereisten voor een parallel vergunning opgenomen.