Aanvraag onder BPR

Als de werkzame stof(fen) voor het relevante productsoort (product type, PT) op de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen staan, of voorkomen op Annex I van de Biocidenverordening, valt de aanvraag voor uw product onder de verordening.

De verordening geldt ook voor biociden met een nieuwe werkzame stof of met werkzame stoffen waarvoor voor de relevante PT's eerder een niet-plaatsingsbesluit is afgegeven. De aanvraag van werkzame stoffen verloopt via ECHA.

Om een toelating of verlenging van een toelating voor een biocide onder de BiocidenverordeningĀ te verkrijgen, kunt kiezen uit de onderstaande aanvraagtypen.