Nationale toelating onder BPR

Als een bedrijf een biocide alleen binnen één lidstaat op de markt wil brengen, volstaat een toelating van de betreffende lidstaat. In Nederland besluit het Ctgb over deze toelating, de toepassingen  en de wettelijke gebruiksvoorschriften.

Voor een toelating van een nieuw middel in meerdere lidstaten verloopt de aanvraag via de procedure van een Unietoelating. Een reeds toegelaten middel kan via een aanvraag van een wederzijdse erkenning ook in andere lidstaten worden toegelaten.