Aanvraag werkzame stof

Bij het indienen van een aanvraag voor een middel wordt allereerst vastgesteld of een werkzame stof die in het middel voorkomt al in Europa is toegelaten.

Vergroot afbeelding
Schematische weergave van het aanvraagproces van een werkzame stof voor een biocide.

Goedgekeurde stof; middel aanvraag verloopt via ECHA

Werkzame stoffen worden in Europees verband beoordeeld op veilig gebruik. Hierbij wordt onder de Biocideverordening onderscheid gemaakt in 22 producttypen. Alle goedgekeurde stoffen die staan op de Unielijst Goedgekeurde werkzame stoffen.

Aanvragen voor toelatingen van biociden op basis van zo'n goedgekeurde werkzame stof verlopen altijd via ECHA. ECHA publiceert gedetailleerde informatie over de goedgekeurde werkzame stoffen en de aankomende deadlines voor stoffen onder de BPR en het reviewprogramma.

Voor een aanvraag voor toelating van biociden gebaseerd op een werkzame stof die (nog) niet goedgekeurd is, dient een aanvraag onder het Nederlandse overgangsrecht ingediend te worden bij het Ctgb.