Aanvraag nieuwe werkzame stof

Net als voor een middel moet een werkzame stof voordat deze wordt gebruikt eerst binnen de EU worden toegelaten.

Het basisprincipe in de Biocideverordening (BPR) is dat een biocideproduct eerst moet worden toegelaten voor dit op de markt kan worden gebracht of gebruikt in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Dit gebeurt in twee opeenvolgende stappen:

  1. De werkzame stof wordt door een bevoegde autoriteit van een van de lidstaten beoordeeld. Als de stof voldoet aan de toelatingscriteria stemt de Europese Commissie over de toelating (plaatsing op de lijst van goed gekeurde stoffen) voor een bepaalde productsoort (PT).
  2. Vervolgens wordt het middel op basis van een goedgekeurde werkzame stof op nationaal of EU- niveau beoordeeld en als het voldoet aan de toelatingseisen toegelaten.

Een werkzame stof wordt voor maximaal tien jaar toegelaten. Daarna moet de goedkeuring worden verlengd (renewal).