Renewal werkzame stof

De Standing Committee on Biocidal Products (SCBP) besluit over de goedkeuring van nieuwe en renewals van werkzame stoffen voor biociden.

Op de ECHA websit staat informatie over de goedgekeurde stoffen en de aankomende deadlines m.b.t. de BPR en het review programma.

EU besluitvorming werkzame stoffen biociden

De Biocidal Product Committee stelt de opinies van ECHA met betrekking tot de goedkeuring (en renewal) van werkzame stoffen op. Elke lidstaat is in dit comité vertegenwoordigd, de vergadering wordt voorgezeten door ECHA en vindt 5 keer per jaar plaats. Op basis van deze opinies stelt de Europese Commissie goedkeuringsbesluiten op.

De Standing Committee on Biocidal Products (SCBP) besluit over de goedkeuring van werkzame stoffen voor biociden. Ook dit gebeurt 5 keer per jaar. Elke lidstaat is in dit comité vertegenwoordigd, de vergadering wordt voorgezeten door de Europese Commissie.

Op de ECHA websit staat informatie over de goedgekeurde stoffen en de aankomende deadlines m.b.t. de BPR en het review programma.