Same biocidal product aanvraag

Volgens de Uitvoeringsverordeningen 414/2013 en 1802/2016 behorend bij Biocide Verordening 528/2012.

Het is mogelijk om een toelating aan te vragen voor een biocide (het same biocidal product) dat identiek is aan een al toegelaten biocide (het referentieproduct) of (parallel) voor een biocide (referentieproduct) waarvan de aanvraagprocedure nog loopt. Indien u de aanvraag in Nederland indient moet dit referentieproduct in Nederland toegelaten zijn of in Nederland in aanvraag zijn onder de Biocideverordening 528/2012 (BPR). Het is ook mogelijk om via deze procedure een toelating aan te vragen voor een biocide dat identiek is aan een individueel product dat deel uitmaakt van een toegelaten biocidefamilie, of dat deel uitmaakt van een biocidefamilie waarvoor een nationale toelatingsaanvraag loopt.

U kunt ook een same biocidal product aanvraag doen voor biocide die identiek is  aan een referentieproduct dat een Unietoelating heeft of waarvoor een unie toelatingsaanvraag loopt. In dat geval wordt de aanvraag volledig afgehandeld door ECHA. Tevens is het mogelijk om een nationale toelating van een product te verkrijgen wanneer het referentieproduct een Unietoelating heeft, of waarvoor een Unietoelatingsaanvraag loopt.

De aanvraag van een toelating volgens het same biocidal product proces resulteert in een onafhankelijke toelating. Het product krijgt dus een eigen naam, toelatingsnummer en toelatingshouder. Toelatingen voor een product waarvoor een toelating is verkregen volgens de same biocidal product procedure kunnen later onafhankelijk van het referentieproduct worden gewijzigd, geherregistreerd of ingetrokken.

Het is mogelijk om bij het indienen van de aanvraag voor een same biocidal product bepaalde administratieve wijzigingen ten opzichte van het referentieproduct aan te vragen. Deze administratieve wijzigingen staan beschreven in de bijlage bij Uitvoeringsverordening 354/2013.

Aanvragen voor toelatingen via de same biocidal product procedure moeten, net als alle aanvragen onder de BPR, ingediend worden via R4BP. ECHA heeft op hun website een uitgebreide handleiding staan over hoe zo’n aanvraag ingediend moet worden.

Betaling aan het Ctgb

Voor aanvragen waarbij het referentieproduct een nationale toelating heeft of als voor het referentie product een aanvraag voor een nationale toelating loopt dient u de betaling gelijktijdig met de aanvraag via R4BP te storten op het rekeningnummer van het Ctgb: Rabobank rekeningnummer 39.70.76.053; IBAN NL27 RABO 0397076053; SWIFT-address: RABO NL2U, ten name van Ctgb te Ede. Vermeld bij de betaling de middelnaam, het R4BP case-nummer en de code B-S.