Product family structure

Voor biocidefamilies, met name wanneer deze groot of complex zijn, wordt sterk geadviseerd om in aanvulling op de familie-SPC een overzicht van de familiestructuur te geven op basis van deze template.