Aanvraagformulier reguliere toelating biociden

De reguliere toelating is de standaard toelating. Het gaat om de toelating van een biocide, waarvoor een aanvraag is ingediend met een volledig dossier over het biocide zelf en over de werkzame stof(fen). Daarbij kan gekozen worden tussen de route van de beperkte beoordeling of de route van de volledige beoordeling.

Onderstaande formulieren en bijlagen kunnen ook gebruikt worden voor aanvragen Uitbreiding / wijzigingsaanvraag Overgangsrecht.

De route van de beperkte beoordeling is de standaard route. Alleen als deze route niet gevolgd kan worden (omdat geen geldige vergelijking mogelijk is met reeds toegelaten biociden), kan de route van de volledige beoordeling gekozen worden. Aanvraagformulier C kan gebruikt worden om na te gaan of de route van de beperkte beoordeling mogelijk is.

Voor beide routes moet aanvraagformulier B met relevante appendices ingediend worden.