Reguliere toelating, aanvraagformulier B

Bij een aanvraag tot reguliere toelating, verlenging of grote wijziging van die reguliere toelating, moet altijd aanvraagformulier B worden ingevuld. Daarbij kan gekozen worden voor de route van de beperkte beoordeling of de route van de uitgebreide beoordeling.

Voor de route van de beperkte beoordeling dient tevens aanvraagformulier C ingevuld te worden. Gebruik voor de route van de uitgebreide beoordeling onderstaande formulieren en appendices voor het indienen van een volledig dossier over het biocide zelf en de werkzame stof(fen).