Kennisgeving invoer biocide (parallelle import)

Een toelating voor parallelhandel kan bij het Ctgb worden aangevraagd, via formulier PAB. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een besluit. Daarna kunt u via het formulier ‘Kennisgeving invoer biocide (parallel import)’ de partijnummers doorgeven aan de Inspectie Leefomgeving en Transport én aan het Ctgb.