Bekendmakingen collegebesluiten biociden d.d. 23 oktober 2019

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

NL-0020345-0000

ENCLEAN wederzijdse erkenning)

nonaanzuur

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Deze algicide wordt toegelaten voor professioneel en niet-professioneel gebruik ter bestrijding van algen op bouwmaterialen, alle harde oppervlakken in groene omgevingen en op allerlei soorten daken (met uitzondering van rieten daken).

NL-0020352-0000

ENCLEAN RTU wederzijdse erkenning)

nonaanzuur

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Deze algicide wordt toegelaten voor professioneel en niet-professioneel gebruik ter bestrijding van algen op bouwmaterialen, alle harde oppervlakken in groene omgevingen en op allerlei soorten daken (met uitzondering van rieten daken).

15922 N

 Fuse for Surfaces

chloordioxide gegenereerd uit natriumchloriet door verzuring

Tristel Solutions Ltd.

Het middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën, mycobacteriën, bacteriesporen, gisten en virussen op harde oppervlakken in ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg,

  • met uitzondering van oppervlakken die gedurende de inwerktijd (60 minuten) in contact kunnen komen met patiënten of medisch personeel, en
  • met uitzondering van oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen hiervoor.

15945 N

GOJO Mild Antimicrobial Lotion Handwash

chloorhexidinedigluconaat en didecyldimethylam-moniumchloride

GOJO Industries-Europe Ltd.

Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als desinfecterend handwasmiddel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacterie sporen en mycobacteriën) en gisten voor gebruik in de voedingsmiddelensector, institutionele sector, industriële sector, publieke sector en gezondheidszorg.

15946 N

GOJO Mild Antimicrobial Foam Handwash

chloorhexidinedigluconaat en didecyldimethylam-moniumchloride

GOJO Industries-Europe Ltd.

Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als desinfecterend handwasmiddel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacterie sporen en mycobacteriën) en gisten voor gebruik in de voedingsmiddelensector, institutionele sector, industriële sector, publieke sector en gezondheidszorg.

NL-0020778-0000

Ant Bait 1R-trans phenothrin (wederzijdse erkenning)

1R-trans-fenothrin

Henkel AG & Co. KGaA

Deze biocidefamilie voor niet-professionele gebruikers wordt toegelaten als insecticide voor de bestrijding van mieren in en rond gebouwen oftewel voor binnen- en buiten toepassing.

NL-0020162-0001

HCL Toilet Cleaner Family (wederzijdse erkenning)

zoutzuur

McBride PLC

Deze biocidefamilie voor breed publiek (niet-professioneel) gebruik worden toegelaten als desinfecteermiddelen die aan de binnenkant van de toiletpot worden gebruikt.