Bekendmakingen collegebesluiten biociden d.d. 27 november 2019

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

15959 N

Kenomix + Kenomix Activator

chloordioxide gegenereerd uit natrium chloriet door verzuring

Cid Lines N.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op de spenen van melkvee na het melken.

15960 N

Kenomix SD + Kenomix Activator

chloordioxide gegenereerd uit natrium chloriet door verzuring

Cid Lines N.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op de spenen van melkvee na het melken.

NL-0011629-0000

Detrans® Deltamethrin CIK (Handelsnamen: Detrans Deltamethrin / Baythion Spray / SBM mieren en kruipende insectenspray / Protect kruipende insectenspray / Protect Home mieren en kruipende insectenspray) (wederzijdse erkenning)

deltamethrin

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Deze insecticide voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van kakkerlakken en zwarte mieren (binnenshuis).

NL-0020030-0000

Eulan SPA 01

(wederzijdse erkenning)

permethrin

TANATEX Chemicals B.V.

Deze insecticide voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van de klerenmot en tapijtkever.

NL-0020527-0000

Proteo Cap Green met de handelsnamen Deltacaps 2.5 CS, Resoluut Insectenmiddel Prof en Knock Off Insectenmiddel (wederzijdse erkenning)

deltamethrin

Sharda Europe bvba

Dit middel voor professioneel en niet-professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van Duitse en Oosterse kakkerlakken, binnenshuis.

NL-0021535-0000

Lignum Woodworm Killer PF (wederzijdse erkenning)

permethrin

Enviroquest Research Ltd.

Deze houtbeschermingsmiddelen (ready to use, RTU) van een biocidefamilie worden toegelaten voor niet-professioneel en professioneel gebruik voor preventieve behandeling tegen houtborende kevers en termieten en voor curatieve behandeling tegen houtborende kevers en concentraten voor

professioneel gebruik voor preventieve behandeling tegen houtborende kevers en termieten en voor curatieve behandeling tegen houtborende kevers.

NL-0021571-0000

Insect Repellent Lotion IR3535 10% (wederzijdse erkenning)

ethyl-butylacetyl- aminopropionaat

Merck KGaA

Dit middel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten ter afwering van muggen en teken bij mensen; zowel binnen als buiten.

Overig biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

8744 N

PROXEL GXL

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

Arch UK Biocides Ltd.

Deze uitbreiding voor professioneel gebruik betreft de toelating als conserveringsmiddel in verpakking of opslagvat voor het bacterie-, gist- en schimmelbestendig maken van was- en reinigingsmiddelen.

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

14074 N

Nuosept 515N

5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)

Troy Chemical Company B.V.

25-10-2019

25-10-2019

25-10-2019

15044 N

No Fly

Alfa-cypermethrin

BASF Nederland B.V.

25-10-2019

06-03-2020

06-09-2020