Bekendmakingen collegebesluiten biociden d.d. 24 juni 2020

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

NL-0024069-0000

VectoMax FG (wederzijdse erkenning)

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stam AM65-52 en Bacillus sphaericus 2362, stam ABTS-1743

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van muggenlarven buiten voor oppervlaktewater habitats (afvalwater, zee/kustgebieden en waterlichamen) en voor besloten water (vangbakken (mangaten), afvalbanden en waterbekkens voor vee).

NL-0023557-0000

Selontra, Relpexa, (wederzijdse erkenning)

cholecalciferol

BASF Nederland B.V.

Dit knaagdierbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van huismuizen en ratten (binnen) en ter bestrijding van ratten (buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen).

Renewals en herregistratie biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

NL-0016852-0000

Luxan Houtinsecticide-P/Perfacs Houtwormmiddel/Luxan Houtinsecticide-P NW/Perwood Houtmiddel/Tenco Anti Houtworm/HGX Tegen houtworm, 20160616 B-TH

permethrin

PELSIS IP

Dit houtconserveringsmiddel voor professioneel en niet-professioneel gebruik wordt toegelaten tegen houtaantastende insecten in hout onder dak.

03-01-2021

03-07-2021

NL-0023995-0000

Transfluthrin (wederzijdse erkenning)

transfluthrin

SmarTec Solutions Ltd.

Dit insectenbestrijdingsmiddel in de biocidefamilie worden toegelaten ter bestrijding van motten en tapijtkevers.

03-01-2021

03-07-2021

Overig biocide

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

6377 N

P3-ansep Chloortabletten

Natriumdichloor
isocyanuraat

Ecolab B.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegepast ter bestrijding van:

  • Bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), klassieke varkenspest virus, virus van de ziekte van Aujeszky en mond- en klauwzeer virus, in ruimten bestemd voor verblijf van mensen;
  • Bacteriën (m.u.v. mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, en virussen in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg;
  • Mycobacteriën, bacteriesporen en schimmels in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg, met uitzondering van oppervlakken en materialen die gedurende de inwerktijd in contact kunnen komen met patiënten of medisch personeel;
  • Bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), klassieke varkenspest virus, virus van de ziekte van Aujeszky en mond- en klauwzeer virus:
    • op plaatsen, waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard;
    • in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten;
    • in transportmiddelen voor dieren.

De wijziging betreft uitbreiding voor het gebruik in ziekenhuizen en andere medische instellingen (PT02).

6 maanden na besluitdatum

12 maanden na besluitdatum