Besluiten biociden collegevergadering 28 oktober 2020

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

16077 N

Promanum pure,

ethanol en 2-propanol

B. Braun Medical AG

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten en virussen (omkapselde en niet-omkapselde virussen) in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg, ziekenhuiskantines, grootkeukens en laboratoria voor:

  • hygiënische handdesinfectie
  • chirurgische handdesinfectie

16088 N

ACTICIDE SR 4485

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en pyridine-2-thiol 1-oxide/natriumzout,

Thor GmbH

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als conserveringsmiddel in verpakking of opslagvat voor het bacterie-, gist- en schimmelbestendig maken van de volgende producten op waterbasis:

  • verf en coatings en de grondstoffen hiervoor;
  • lijm en kleefmiddelen en de grondstoffen hiervoor;
  • polymeer dispersies voor de productie van lijm- en kleefmiddelen, verf en coatings, vul- en afdichtmiddelen;
  • igmenten voor de productie van verf en coatings;
  • minerale slurries voor de productie van verf en coatings;
  • additieven voor betonmengsels.

NL-0024813-0000

SOJET (wederzijdse erkenning)

cis-tricos-9-ene (muscalure) en imidacloprid

Sharda Cropchem Espana S.L.

Deze insecticide voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van vliegen binnenshuis.

NL-0017512-0000

Koranol Holzbau Grund

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat, permethrin, propiconazool

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

Dit houtconserveringsmiddel voor professioneel en industrieel gebruik wordt toegelaten ter bescherming van hout binnenshuis en buiten.

NL-0024897-0000

Harmonix Rodent Paste (wederzijdse erkenning)

cholecalciferol

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Deze rodenticide voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van huismuizen en bruine- en zwarte ratten (binnen) en ter bestrijding van bruine- en zwarte ratten (buiten rond gebouwen en voedselopslag-plaatsen).

Overig biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

15480 N

Dismozon Plus

magnesium monoperoxyftalaat hexahydrate (MMPP)

BODE Chemie GmbH

De toelating van dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van:

  1. bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op afwasbare harde oppervlakken als vloeren, wanden en uitwendige oppervlakken van medische apparatuur in ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen;
  2. bacteriën, mycobacteriën, bacteriële sporen, gisten, schimmels en virussen op afwasbare harde oppervlakken als vloeren, wanden en uitwendige oppervlakken van medische apparatuur in isoleerafdelingen van ziekenhuizen.

De wijziging betreft een aanpassing van het WG/GA. De zin  “ Tijdens het desinfecteren voldoende vloeistof gebruiken zodat het behandelde oppervlak gedurende de gehele inwerktijd bevochtigd blijft“ is verwijderd en daarvoor in de plaats is de volgende zin opgenomen: “Breng de gebruiksoplossing aan op een doek of mop tot deze volledig is doordrenkt en zorg dat het te desinfecteren oppervlak volledig nat is na het aanbrengen. “

n.v.t.

n.v.t

13969 N

Intra Multi-Des GA

Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride, glutaaraldehyde en didecyldimethyl-ammoniumchloride

Intracare B.V

De toelating van deze bactericide voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met de bestrijding van virussen met een oplossing van 0,75% (onder PT03).

6 maanden na besluitdatum

12 maanden na besluitdatum

Ingetrokken biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

11540 N

DOW ANTIMICROBIAL 7287

2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide

DSP S.A.A.

25-09-2020

25-03-2021

25-09-2021

11678 N

NALCO 2510 NL

2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide

Nalco Netherlands B.V.

25-09-2020

25-03-2021

25-09-2021

11840 N

NALCO WT-720 NL

2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide

Nalco Netherlands B.V.

25-09-2020

25-03-2021

25-09-2021

13472 N

AQUACARE BBP

2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide

Aquacare Europe B.V.

25-09-2020

25-03-2021

25-09-2021

13558 N

BPC68950

2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide

Baker Hughes Ltd.

25-09-2020

25-03-2021

25-09-2021

13625 N

KENODIN

jood

Cid Lines N.V.

18-09-2020

18-03-2021

18-09-2021

13630 N

KENODIN SD

jood

Cid Lines N.V.

18-09-2020

18-03-2021

18-09-2021

13626 N

KENODIN 900

jood

Cid Lines N.V.

18-09-2020

18-03-2021

18-09-2021

13629 N

KENODIN FILM

jood

Cid Lines N.V.

18-09-2020

18-03-2021

18-09-2021

13600 N

IOCID30

jood

Cid Lines N.V.

18-09-2020

18-03-2021

18-09-2021

5390 N

STAFILEX COMBI

natriumdichloorisocyanuraat

Diversey B.V.

31-12-2020

30-06-2021

31-12-2021

12186 N

Dual-CIP

salicylzuur

Diversey B.V.

31-12-2020

30-06-2021

31-12-2021

14576 N

ACTISAN

salicylzuur          

Timac Agro Nederland B.V.

31-12-2020

30-06-2021

31-12-2021

11608 N

Delladet VS2L

quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides

Diversey B.V.

31-12-2020

30-06-2021

31-12-2021