Besluiten biociden collegevergadering 25 november 2020

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

EU-0020556-0000

Universal Disinfection Fluid and Wipes

(+)-wijnsteenzuur, melkzuur, lavendelolie & pepermuntolie

Wiping Systems ApS

Dit desinfectiemiddel voor non-professioneel en professioneel gebruik wordt als biocidefamilie toegelaten voor binnen gebruik tegen bacteriën, gisten en virussen.

NL-0021315-0000

IODOL 100/ IODAVIC/ AQUACEET IODE (wederzijdse erkenning)

jood

LABORATOIRE MERIEL S.A.S.

Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor het desinfecteren van lege stallen en apparatuur voor dieren ter bestrijding van bacteriën (PT3) en voor desinfectie van pijpleidingen voor drinkwater voor dieren ter bestrijding van bacteriën, gist en salmonella typhimurium (PT4).

NL-0016233-0000

Biopren 5 EC larvicide concentrate

S-methopreen

Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten tegen vlooienlarven binnenshuis.

NL-0016419-0000

Night&Day Family

transfluthrin

SC Johnson Europe Sàrl

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten als biocidefamilie binnenshuis ter bestrijding van muggen en vliegen.

Overig biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

13925 N

ACTICIDE BW 20,

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

Thor GmbH

De toelating van dit conserveringsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast uitsluitend in verpakking of opslagvat voor het bacterie-, gist- en schimmelbestendig maken van de volgende industriële producten op waterbasis:

a. verven en coatings;

b. polymeer dispersies;

c. lijm en kleefmiddelen;

d. hulp- en grondstoffen in de papierindustrie.

De uitbreiding betreft een verhoging van de maximale dosering in verven en coatings. Met dit besluit worden eerder opgelegde risicobeperkende maatregelen voor het gebruik van het middel in verven, coatings en polymeerdispersies opgeheven.

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

12369 N

Optimum Antibac

quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides

Diversey B.V.

31-12-2020

31-12-2020

31-12-2020