Besluiten biociden collegevergadering 16 december 2020

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

16097 N

BIOC12090A

tetrakis(hydroxymethyl)
fosfoniumsulfaat (THPS),

ChampionX Europe B.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën( exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) in proceswater gedurende opslag en gebruik, in materialen, apparaten en installaties. Het proceswater wordt uitsluitende gebruikt: (water en koolwaterstofvloeistoffen) in  olie- en gasindustrie;

  1. voor gesloten afvoersystemen en andere vloeistofverwerkingssystemen die water vasthouden voor reservoirinjectie op zee;
  2. voor onderzeese opslagtanks - olieopslagsystemen op zee;
  3. voor gesloten afvoersystemen en andere vloeistofverwerkingssystemen die water vasthouden voor reservoirinjectie op land.

16098 N

TOLCIDE PS50A EU

tetrakis(hydroxymethyl)
fosfoniumsulfaat (THPS)

Rhodia Opérations

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën( exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) in proceswater gedurende opslag en gebruik, in materialen, apparaten en installaties. Het proceswater wordt uitsluitende gebruikt: (water en koolwaterstofvloeistoffen) in  olie- en gasindustrie;

  1. voor gesloten afvoersystemen en andere vloeistofverwerkingssystemen die water vasthouden voor reservoirinjectie op zee;
  2. voor onderzeese opslagtanks - olieopslagsystemen op zee;
  3. voor gesloten afvoersystemen en andere vloeistofverwerkingssystemen die water vasthouden voor reservoirinjectie op land.

16095 N

DeLaval Chlorine tablets

natriumdichlooriso-cyanuraatdihydraat

Delaval N.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten in melkwinningsapparatuur op de boerderij.

16049 N

INTERCIDE DBF 9 DINCH

4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on

Valtris Specialty Chemicals Ltd.

Dit conserveringsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor het bacterie-, en schimmelbestendig maken van gepolymeriseerde producten voor binnen gebruik, bestemd voor:

  • Vinyl vloerbedekkingen,
  • PVC-behang, koelkastpakkingen

NL-0017730-0000

Embasol Houtwormdood

permethrin

Hoetmer b.v.

Dit houtconserveringsmiddel voor industrieel, professioneel en niet-professioneel gebruik wordt toegelaten tegen hout-aantastende insecten in hout onder dak en mag uitsluitend gebruikt worden voor het preventief (gebruiksklasse 1) en curatief behandelen van hout dat bestemd is voor gebruik onder dak dat aangetast is door insecten.

NL-0019921-0000

impralit ACA protect family (wederzijdse erkenning)

basiskopercarbonaat, propiconazool en tebuconazool

Rütgers Organics GmbH

Dit houtconserveermiddel voor industrieel gebruik wordt toegelaten als biocidefamilie tegen schimmel en kevers.

NL-0025065-0000 

Vacsol Aqua 6118 (wederzijdse erkenning)

permethrin en penflufen

Lonza Cologne GmbH

Dit houtconserveringsmiddel voor industrieel gebruik wordt toegelaten voor binnenshuis gebruik als preventief middel tegen de huisboktor en bruinrot.

Ingetrokken biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

12351 N

Microsol

didecyldimethylammoniumchloride

Rust-Oleum Europe - Martin Mathys NV

01-01-2021

01-01-2021

01-01-2021

13123 N

VOSSEN Greendelete

didecyldimethylammoniumchloride

Vossen Laboratories Int. B.V.

31-12-2020

31-12-2020

31-12-2020

13495 N

Agro Plus

didecyldimethylammoniumchloride

Vossen Laboratories Int. B.V.

31-12-2020

31-12-2020

31-12-2020