Besluiten biociden collegevergadering 24 februari 2021

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

16143 N

Klerwipe Low Residu Quat

didecyldimethylammoniumchloride (DDAC (C8-C10))

Ecolab B.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op harde oppervlakken in cleanroom afdelingen voor industriële-, institutionele- en laboratoriumtoepassingen.

16156 N

Septigel V+

ethanol

Laboratoires Prodene Klint

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten, schimmels en virussen (omkapselde en niet-omkapselde virussen)* in industrie (inclusief voedselindustrie) en voor algemeen professioneel gebruik als hygiënische handdesinfectie.

* Tegen welke virussen dit middel werkzaam is, is te vinden op www.ctgb.nl onder ‘uitleg virusclaim’.

NL-0016409-0000

Rodical® InsectProtect

permethrin

Caldic Denmark A/S

Dit middel voor professioneel en niet-professioneel gebruik wordt toegelaten voor preventieve behandeling van hout tegen termieten en de huisboktor.

Overig biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

14040 N

ACTICIDE 45

2-octyl-2H-isothiazol-3-on (IOH)

Thor GmbH

De toelating van dit middel voor professioneel gebruik wordt toegepast als:

  1. Conserveringsmiddel in verpakking of opslagvat voor het schimmelbestendig maken van

de volgende producten:

a.    Verf en coatings;

b.   Lijmen en hechtmiddelen;

c.    Vul- en afdichtproducten;

d.   Industriële reinigingsmiddelen;
e.    Conditioneringsmiddelen voor snijbloemen, inclusief hun halffabricaten, in de verpakking en gebruiksklare oplossingen.

  1. Conserveringsmiddel voor het bacterie-, schimmel- en gistbestendig maken van vloeistoffen voor metaalbewerking.

De wijziging betreft de uitbreiding met gebruik 1.e: Conditioneringsmiddelen voor snijbloemen, inclusief hun halffabricaten, in de verpakking en gebruiksklare oplossingen.

6 maanden na besluitdatum

12 maanden na besluitdatum

Renewals en herregistratie biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

12971 N

Fuzzicide Solution

ammoniumbromide

ICL Europe Coöperatief U.A.

De toelating van dit middel voor professioneel gebruik wordt verlengd ter bestrijding van algen, bacteriën en schimmels (in combinatie met de niet bij de toelating behorende precursor natriumhypochloriet) als slijmbestrijdingsmiddel in proceswater van karton- en papierfabrieken.

6 maanden na besluitdatum

12 maanden na besluitdatum

NL-0025248-0000

Septacid S, Septacid S PS (wederzijdse erkenning)

broomazijnzuur

Sopura S.A.

De toelating van dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik van deze biocidefamilie geldt voor een nieuwe periode van 10 jaar. Het middel dient voor het inwendig desinfecteren van proces-apparatuur in brouwerijen ter bestrijding van bacteriën, gisten en schimmels.

05-09-2021 

05-03-2022

Ingetrokken biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

11372 N

S-Clean Persepta 15

Waterstofperoxide, perazijnzuur

Qlean-Tec B.V.

31-01-2021

31-01-2021

31-01-2021

13119 N

S-Clean Persepte 5

Waterstofperoxide, perazijnzuur

Qlean-Tec B.V.

31-01-2021

31-01-2021

31-01-2021