Besluiten biociden collegevergadering 23 juni 2021

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

16217 N

TM DESANA MAX CL

natriumdichloorisocyanuraat

Thonhauser GmbH

Het middel voor professioneel gebruik. wordt toegelaten als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten in drank-doseersystemen in de horeca.

16226 N

Decont-X (Cl)

didecyldimethylammonium chloride (DDAC),

Triskelion

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op de volgende harde oppervlakken:

  • in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
  • in ziekenhuizen en overige instellingen van de gezondheidszorg;
  • op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard (inclusief de vleesindustrie), echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij.

16199 N

MERGAL B20F

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT)

Troy Chemical Company B.V.

Dit conserveringsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in verpakking of opslagvat voor het bacterie-, gist- en schimmelbestendig maken van de volgende producten op waterbasis:

1. Was- en reinigingsmiddelen en andere detergentia;

2. Verf en coatings;

3. Pleistermaterialen, vulstoffen en kitten;

4. Lijm- en kleefmiddelen;

5. Minerale slurry, pigmentsuspensies en additieven in de papierproductie;

6. Additieven voor de productie van leer;

7. Polymeeremulsies, en polymeerdispersies voor de productie van verven, coatings, pleistermaterialen, vulstoffen en kitten, lijm- en kleefmiddelen.

16200 N

MERGAL K10N

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT)

Troy Chemical Company B.V.

Dit conserveringsmiddel wordt toegelaten in verpakking of opslagvat voor het bacterie-, gist- en schimmelbestendig maken van de volgende producten op water basis:

1. Was- en reinigingsmiddelen en andere detergentia;

2. Verven en coatings;

3. Pleistermaterialen, vulstoffen en kitten;

4. Lijm en kleefmiddelen;

5. Minerale slurry, pigmentsuspensies en additieven voor toepassingen in de papierproductie;

6. Additieven voor de productie van leer;

7. Polymeeremulsies en polymeerdispersies voor de productie van verf, coatings, houtconserveringsmiddelen, impregneermiddelen, lijm, kleefmiddelen, cementadditieven, afdichtingsmiddelen en de grondstoffen daarvoor.

16209 N

MERGAL ZBIT

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT) en zinkpyrithion

Troy Chemical Company B.V.

Dit conserveringsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in verpakking of opslagvat voor het bacterie-, gist- en schimmel bestendig maken van de volgende producten  op water basis:

1. Verven en coatings,

2. Pleistermaterialen voor binnengebruik, vulstoffen en kitten;

3. Lijm- en kleefmiddelen;

4. Polymeeremulsies, en polymeerdispersies voor de productie van verven, coatings, pleistermaterialen, vulstoffen en kitten, en lijm- en kleefmiddelen.

NL-0026626-0000

ACTICIDE C1 (wederzijdse erkenning)

5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on

Thor GmbH

Dit conserveermiddel voor industrieel gebruik wordt toegelaten voor was- en reinigingsmiddelen, verven en coatings, additieven voor paperindustrie, lijm en kleefmiddelen, pigmentpasta’s voor verf, kleurstoffen voor verf en polymeerdispersies.

NL-0026479-0000

Tanasote S40 (wederzijdse erkenning)

DDACarbonaat op basis van koperhydroxide en penflufen

Arch Timber Protection Ltd

Dit houtverduurzamingsmiddel voor industrieel en professioneel gebruik toegelaten als gebruiksklaar preventief houtverduurzamingsmiddel tegen de huisboktor, termieten, bruinrot en witte houtschimmel en wordt onder druk op het hout aangebracht.

NL-0026557-0000

TEKNOL AQUA 1411-01 (wederzijdse erkenning)

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat propiconazool

Teknos A/S

Dit houtconserveringsmiddel voor industrieel en professioneel gebruik wordt toegelaten tegen schimmels.

NL-0018843-0000

Moth Active Paper

transfluthrin

SC Johnson Europe Sàrl

Deze insecticide voor niet-professioneel gebruik binnenshuis wordt toegelaten tegen motten.

Ingetrokken biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

16109 N

SEAJET 022 ORENJI

dikoperoxide      

Chugoku Paints B.V.

01-06-2021

01-06-2021

01-06-2021