Besluiten biociden collegevergadering 24 november 2021

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

NL- 0026945-

0000

SANYTOL LACTIC NA

– APP (wederzijdse erkenning)

L-(+)-melkzuur Grupo AC Marca, S.L. De biocidefamilie wordt toegelaten voor niet-professioneel gebruik als desinfectiemiddelen tegen bacteriën, schimmels en virussen.

Ingetrokken biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

Nl- 0019285-

0000

Pokon Tegen Mieren / Fourmex

spinosad

Evergreen Garden Care Belgium bvba

30-6-2021

30-12-2021

30-6-2022

12846 N

Desbest 700

Formaldehyde, didecyldimethylammoniumchloride, glutaaraldehyde

Frans Veugen Bedrijfshygiëne B.V.

25-11-2021

25-11-2021

25-11-2021